NSC, Bhara Kahu.

Telephone:- 051- 2233228

  • Malik Plaza, Main Murree Road, Bhara Kahu, Bhara Kahu, Punjab, Pakistan